messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
call : 093-4379705
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ให้ผู้เสียภาษีต้องมาชำระภาษี ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น หากผู้เสียภาษีไม่มาชำระภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม...[4 มิถุนายน 2567]
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...[3 มิถุนายน 2567]
 

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการโอนงบประมาณราย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview145

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง