องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเดือนเมษายน -กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file เงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศจัดสภาพแวดล้อม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศการจัดสภาพแวดล้อม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศ เพิ่มเติม ภาคผนวก ค. ท้ายประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 20 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง