องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 92
เมื่อวาน 167
เดือนนี้ 5,265
เดือนที่แล้ว 8,365
ทั้งหมด 29,091

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นิติกร ปก./ชก. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือโควิด 19 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามลิงค์นี้ http://covid.m-society.go.th/ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม เรื่อง รายชื่อกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุและคนพิการ)ที่ได้รับเงินช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19(รายละ 3,000 บาท) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร