องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 108
เมื่อวาน 183
เดือนนี้ 5,281
เดือนที่แล้ว 8,381
ทั้งหมด 29,107

info_outline วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน


วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา

พัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา”

 
18 พฤษภาคม 2563
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา

พัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา”

 
18 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร