องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันนี้วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน ฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่า พัฒนาพื้นที่ป่า และถนนบริเวณเชิงดอยแจ้โว ... [10 สิงหาคม 2565]
วันนี้ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้มอบหมายให้นายเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมู่ที่ 1 ตำบลคือเวียง... [28 มิถุนายน 2565]
วันนี้ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้มอบหมายให้นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย... [28 มิถุนายน 2565]
วันนี้วันพุธ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 5ส องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ประจำปีงบประมาณ 2565... [22 มิถุนายน 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศจัดสภาพแวดล้อม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศการจัดสภาพแวดล้อม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 135
สัปดาห์นี้1,442
เดือนนี้11,873
ปีนี้142,476
ทั้งหมด270,704


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
19/08/2565
19/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
กม.
15/08/2565
19/08/2565
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
18/08/2565
19/08/2565
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
19/08/2565
19/08/2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาใสช่วง 5 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2566-2572) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
[เอกสารแนบ]
กศ.
19/08/2565
19/08/2565
การประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษย์ชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ.
19/08/2565
19/08/2565
แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง