messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 054457067 ต่อ 111
(นางสาวเปมิกา นักไร่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางกัญญารัตน์ โทจำปา)
ครู คศ.๒
(นางเดือน สมดี)
ครู คศ.๑
(นางละออ นันตา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแขนภา คำฮอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร ยาเมฆ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอรุณี ใจดี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิภาพร ปินใจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง