องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
find_in_page มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ อบต.คือเวียง เป็นหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
description การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง