องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
account_box สมาชิกสภา
(ว่าง)
ประธานสภาฯ
(ว่าง)
ประธานสภาฯ
(ว่าง)
รองประธานสภาฯ
(ว่าง)
รองประธานสภาฯ
(ว่าง)
เลขาสภาฯ
(ว่าง)
เลขาสภาฯ
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 3
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 3
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 3
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 3
(ว่าง)
ประธานสภาฯ (สมาชิกฯ ม.4)
(ว่าง)
ประธานสภาฯ (สมาชิกฯ ม.4)
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม.4
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม.4
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 5
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 5
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 5
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 5
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 6
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 6
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 6
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 6
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 7
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 7
(ว่าง)
รองประธานฯ (สมาชิกฯ ม. 7)
(ว่าง)
รองประธานฯ (สมาชิกฯ ม. 7)
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 8
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 8
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 8
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 8
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 9
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 9
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 9
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร