องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131
เดือนนี้ 5,635
เดือนที่แล้ว 11,705
ทั้งหมด 62,854

account_box สมาชิกสภา
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานสภาฯ
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานสภาฯ
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
เลขาสภาฯ
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
เลขาสภาฯ
(นายผัด ชาญกล้า)
สมาชิกฯ ม. 1
(นายผัด ชาญกล้า)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 1
(นายบรรจง นันตา)
สมาชิกฯ ม. 2
(นายบรรจง นันตา)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(ว่าง)
สมาชิกฯ ม. 2
(นางวันดี ราชยา)
สมาชิกฯ ม. 3
(นางวันดี ราชยา)
สมาชิกฯ ม. 3
(นายต้นตระการ เหลาทอง)
สมาชิกฯ ม. 3
(นายต้นตระการ เหลาทอง)
สมาชิกฯ ม. 3
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ (สมาชิกฯ ม.4)
(นายนพดล นันตา)
ประธานสภาฯ (สมาชิกฯ ม.4)
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
สมาชิกฯ ม.4
(น.ส.ขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ)
สมาชิกฯ ม.4
(นายบุญโยค เผ่าเต็ม)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายบุญโยค เผ่าเต็ม)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายมงคล ปิงยศ)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายมงคล ปิงยศ)
สมาชิกฯ ม. 5
(นายอุดร กองชัย)
สมาชิกฯ ม. 6
(นายอุดร กองชัย)
สมาชิกฯ ม. 6
(นางวันทิตย์ วรรณา)
สมาชิกฯ ม. 6
(นางวันทิตย์ วรรณา)
สมาชิกฯ ม. 6
(นายสุนทร ทาจินะ)
สมาชิกฯ ม. 7
(นายสุนทร ทาจินะ)
สมาชิกฯ ม. 7
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานฯ (สมาชิกฯ ม. 7)
(นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์)
รองประธานฯ (สมาชิกฯ ม. 7)
(นายยงยุทธ ธาระการ)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายยงยุทธ ธาระการ)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายธนาคาร เรืองจิตร)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายธนาคาร เรืองจิตร)
สมาชิกฯ ม. 8
(นายหมาย พลูคำ)
สมาชิกฯ ม. 9
(นายหมาย พลูคำ)
สมาชิกฯ ม. 9
(นางวัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์)
สมาชิกฯ ม. 9
(นางวัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์)
สมาชิกฯ ม. 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร