messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box สมาชิกสภา
นางสาวขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ
ประธานสภาฯ
โทร : 081-1696551
นายต้นตระการ เหลาทอง
รองประธานสภาฯ
นายธงชัย เพชรศรี
เลขาสภาฯ
โทร : 081-8878174
นายไพรวัน เผ่าฟู
สมาชิกฯ ม. 1
นายบรรจง นันตา
สมาชิกฯ ม. 2
นายมงคล ปิงยศ
สมาชิกฯ ม. 5
นายอุดร กองชัย
สมาชิกฯ ม. 6
นายรุ่งโรจน์ พุทธวงค์
สมาชิกฯ ม. 7
นายยงยุทธ ธาระการ
สมาชิกฯ ม. 8
นายสง่า หมื่นวังใน
สมาชิกฯ ม. 9

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง