messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัมนาบุคลากรท้องถิ่น ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 54
ประชาสัมพันธ์แผนดำเินนการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 57
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 121
พรบ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 107
ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 111
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง