องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [11 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงร่วมกันตรวจลูกน้ำยุงลายใน บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงเพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย ลดการเกิดระบาดโรคไข้เลือดออก [13 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงทำความสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐระดับตำบลคือเวียง [13 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายทวี นันต๊ะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง นายอำนาจ วรรณแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน ปันแล้วมีความสุข จากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 2 ชุด... [7 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงลงพื้นที่พ่นหมอกควัน พื้นที่หมูที่ 7 , 9 [6 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงร่วมสนับสนุนโครงการ "มีแล้วแบ่งปัน ปันแล้วมีความสุข " เพื่อร่วมกันส่งมอบให้ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ [6 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงลงพื้นที่พ่นหมอกควัน พื้นที่หมูที่ 1,2,3,5 [2 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่ที่ 1 , 3 ตำบลคือเวียง ภายใต้การอำนวยการของนายศรีหล้า เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้มอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า .....พรุ่งนี้เช้า ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ช่วงบ่าย พื้นที่หมู่ที่ 6 ขอให้ประชาชนในพื้นที่...นำสุนัขและแมวที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้มาฉีดกันด้วยครับ [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ภายใต้การอำนวยการของ นายศรีหล้า เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง รับการตรวจนิเทศงาน โดย ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และตรวจเยี่ยม จุดที่ 1 ดูเรื่องบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จุดที่ 2 ประสาน อสบ.... [1 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร