องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนำโดยลูกน้ำยุงลาย [11 สิงหาคม 2566]
นที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง มอบหมายให้นายทวี นันต๊ะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย ผอ.กองสวัสดิการสังคม... [19 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม... [3 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง มอบหมายให้ นางนฤมล แจ้งศรี ผู้อำนวยการกองคลัง ,นางนิสาคร เครือบุญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง... [27 มิถุนายน 2566]
เนื่องจากในช่วงฤดูฝน มีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้ออกพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่โรงเรียนโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านปาง ศุนย์เด็กเล็ก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้น [21 มิถุนายน 2566]
นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างใด้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปี 2566 เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ [6 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [3 มิถุนายน 2566]
วันทึ่ 19 พฤ่ษภาคม 2566 นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [19 พฤษภาคม 2566]
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [6 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง... [16 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 184 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง