messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 093-4379705
นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 089-5606930
นายทวี นันต๊ะสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 089-2639408
นางอัมรา เตชะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 086-3509949

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง