องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder งานสังคมสงเคราะห์
insert_drive_file เงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เงินเพิ่มพิศษผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548 (ใช้เฉพาะผู้ป่วยเอดส์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง