messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปะจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 632
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
141 - 160 (ทั้งหมด 231 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง