messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประชาสัมพันธ์รับโอนรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำระภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อควรระวังหลังจากถูกสุนัขบ้ากัด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
41 - 60 (ทั้งหมด 231 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง