messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม(90 วัน ห้ามการเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
ประกาศองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​คือ​เวียง​ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​คือ​เวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
find_in_page รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
รายงานผลการคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
find_in_page รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
find_in_page รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
201 - 220 (ทั้งหมด 231 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง