ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ตามกำหนดการตรวจเช็คระยะ ๑๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน กจ ๖๗๔๘ พะเยา เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง