ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายเลียบพระธาตุแจโว้ หมู่ที่ 8 โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง