ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายร่องป่าดำ หมู่ที่ 9 โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง