ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง