ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดห่าง - ป่าสุสาน หมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง