ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง