ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : twkXVhwWed20008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้