ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ลิงค์ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิตามลิงค์ https://script.google.com/macros/s/AKfycbweGWiGuNoi7R41qBMT34rhNWlgmRCJ5w0ZxYGKUIQ0SQNXjLksxCljkuuFMKxS79NS/exec
ชื่อไฟล์ : 5Al4aSbMon112346.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้