ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๒๔๑ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง