ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรซอยนาพ่อหลวงสาย หมู่ที่ 9 โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยลงเป็นช่วง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง