ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายสิบแสน หมู่ที่ 9 ถนนสายร่องซ้อน หมู่ที่ 5และถนนสายทุ่งหลวงหมู่ที่ 3 ตำบลคือเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง