ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างถนนเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ ๓๖-๐๐๓ จากสาย-สาย-บ้านทุ่งกาไชย หมู่ที่ ๕ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และ ถนนเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ ๓๖-๐๐๔ จากสาย-สาย-บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา