ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : rP6BoRmThu114952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้