ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ลิงค์ตรวจสอบการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ และพิมพ์ชื่อค้นหาจะปรากฏชื่อที่ค้นหา https://script.google.com/macros/s/AKfycbwl7-OmqdwZZ_-HH9tb1hDDI0l_Ngk1ghJ8EpnFc8fJ8WJ53KU7k1bRZjZLRHOO6WwB6A/exec
ชื่อไฟล์ : j5QG0uVMon102043.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้