องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ภายใต้การอำนวยการของนายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองสงัสดิการสังคม ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคือเวียง มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 13 ชุดที่ได้รับมอบจากชมรมฮักดอกคำใต้มอบให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลคือเวียง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง