องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันทึ่ 8 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงานให้นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ทราบ
รายละเอียด : วันทึ่ 8 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงานให้นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ทราบ
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง