องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โซนหมู่ 7 8 9 ตำบลคือเวียง ณ วัดศรีปันต้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย จังหวัดพะเยา (คปภ )มาให้ความรู้ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ในการทำประกันภัยภาคบังคับในการทำพรบ.รถจักรยานยนต์กรณีประสบอุบัติเหตุทางถนนได้รับการคุ้มครองจากการทำประกันภัยว่ามีอะไรบ้าง โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วม 45 คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง