messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นิติกร ปก./ชก. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 465
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือโควิด 19 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามลิงค์นี้ http://covid.m-society.go.th/ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 484
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม เรื่อง รายชื่อกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุและคนพิการ)ที่ได้รับเงินช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19(รายละ 3,000 บาท) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 499
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
161 - 180 (ทั้งหมด 231 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง