messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเดือนเมษายน -กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
เงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประชาสัมพันธ์ จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนตำบลคือเวียง ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน ได้แก่ การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในโรงเรียน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.คือเวียง เพื่อลดการติดเชื้อCovid19 มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คือเวียง และกิจกรรมพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
ประกาศจัดสภาพแวดล้อม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
ประกาศการจัดสภาพแวดล้อม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
10กิจกรรม ใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
ประกาศ เพิ่มเติม ภาคผนวก ค. ท้ายประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
แก้ไขประกาศ อบต.คือเวียง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
101 - 120 (ทั้งหมด 231 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง