messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือ การให้บริการประชาชน E-services อบต.คือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคะแนน LPA ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภท วิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร วงรอบประจำปีงบประมาณ 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
รายงานผลคะแนนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 53
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 71
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
21 - 40 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง